Harcama orta yol; ne israf ne de cimrilik

Harcama orta yol; ne israf ne de cimrilik

Onlar, ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar
Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır, cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir
Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım
Kim cimrilik yaparsa ancak kendisine karşı cimrilik yapmış olur