Harcamada ölçü; ne saçıp savurma, ne de cimrilik

 Harcamada ölçü; ne saçıp savurma, ne de cimrilik

“Ve onlar harcadıkları zaman, ne saçıp savururlar, ne de cimrilik yaparlar bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar.” (Furkan 67)