Onlar, Allah’ın yanı sıra başka bir ilaha yalvarmazlar, haksız yere cana kıymazlar, zina etmezler

28 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı