Onlar, Allah’ın yanı sıra başka bir ilaha yalvarmazlar, haksız yere cana kıymazlar, zina etmezler

1 views