Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla, bizi takva sahiplerine önder kıl

8 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı