Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla, bizi takva sahiplerine önder kıl

17 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı