Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat

 Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat

Furkan 83-87