İyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel bir tavırla sav

İyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel bir tavırla sav

Farz ibadetlerine ilaveten nafile ibadetler ile Allah’a yaklaşan bir kula, Allah c.c. o kulun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur
Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin
Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir, Allah gücü yetendir
Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz