Allah’ın sembollerine, nişanelerine saygı, hürmet takvadandır

 Allah’ın sembollerine, nişanelerine saygı, hürmet takvadandır

“Kim Allah’ın koyduğu sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse şüphe yok ki bu; inananların kalplerinde bulunan Allah’a karşı sorumluluk bilincindedir.” ( Hac 32 )