İhlas ile Kurban Keserek, Allah’a Teslim Olanlara Müjdeler Olsun

 İhlas ile Kurban Keserek, Allah’a Teslim Olanlara Müjdeler Olsun

“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac:34)