Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor

19 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı