Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor

 Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor