Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor

29 Mayıs 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı