haşr 9

Kendilerini yoksulluk içinde bulunsalar bile, diğerlerini kendilerine tercih ederler

8 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı