Muhacir varsa Ensar’da var olmalıdır

17 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı