Birbirinizin kusurları araştırmayın, çekiştirmeyin. Zannın bir kısmı günahtır.

19 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı