Birbirinizin kusurları araştırmayın, çekiştirmeyin. Zannın bir kısmı günahtır.

2 Mart 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı