Birbirinizin kusurları araştırmayın, çekiştirmeyin. Zannın bir kısmı günahtır.

 Birbirinizin kusurları araştırmayın, çekiştirmeyin. Zannın bir kısmı günahtır.