hucurat 13

Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız; Allah’tan en fazla korkanınızdır

13 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı