Size bir fasık bir haber getirirse, o haberin doğruluğu araştırın

 Size bir fasık bir haber getirirse, o haberin doğruluğu araştırın