Emrolunduğun gibi dosdoğru ol

 Emrolunduğun gibi  dosdoğru ol