Dua; Düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm

 Dua; Düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm

İbn Ebi Şeybe Dua 1 No 29134