Mali İmkanı Olup da Kurban Kesmeyen

 Mali İmkanı Olup da Kurban Kesmeyen

“İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!”

(İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321)