Allah (cc) şükredene nimetini artırır

Allah (cc) şükredene nimetini artırır

Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir
Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?
Allah’ım, gazabından rızana, azabından affına sığınırız
Köre, topala, hastaya güçlük yoktur