Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et

 Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et