İslam beş temel üzerine kurulmuştur

Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun
Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun
Allah için şahitlik eden kimseler olun
Yalana şahitlik etmeyin