isra 23-24

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti, eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın ÖF bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle

22 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı