buhari nikah 15, müslim rada 53

Kadın; malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı olmak üzere dört sebepten dolayı nikahlanır, sen bunlardan dindar olanı seç ki; huzurlu olasın

9 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0