Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır

10 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı