Ahiret yurdu, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimseler için

 Ahiret yurdu, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimseler için

“Ahiret yurduna gelince, biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz.  Çünkü (en güzel) sonuç, Allahtan korkanlarınındır.” ( Kasas 83 )