Birbirinizin gizli kusurunu araştırmayın, birbirinizi çekiştirmeyin

Birbirinizin gizli kusurunu araştırmayın, birbirinizi çekiştirmeyin

26 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı