Allah’ın göklerde ve yerde olanları bizim emrimize verdiğini görmez misin? O halde şükür, kulluk kimin hakkıdır?

Allah’ın göklerde ve yerde olanları bizim emrimize verdiğini görmez misin? O halde şükür, kulluk kimin hakkıdır?

Allah’ı Çokça Anın ki Mutluluğa ve Kurtuluşa Erişebilesiniz
Tüm insanlık tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı
Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır, böyle iken siz Allah’dan başkasından mı korkuyorsunuz
Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir