maide 105

Siz kendi nefsinize bakınız, siz hidayette bulunduktan sonra dalalete düşmüş olanlar size bir zarar vermez

2 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı