Siz kendi nefsinize bakınız, siz hidayette bulunduktan sonra dalalete düşmüş olanlar size bir zarar vermez

 Siz kendi nefsinize bakınız, siz hidayette bulunduktan sonra dalalete düşmüş olanlar size bir zarar vermez