İyilik üzerine yardımlaşın, günah üzerine yardımlaşmayın

24 Şubat 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı