Allah sadece takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder

 Allah sadece takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder