maide 27

Allah sadece takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder

26 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı