maide 32

Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür, bir insanı kurtaran, yaşatan da bütün insanlığı yaşatmıştır

27 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı