Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür, bir insanı kurtaran, yaşatan da bütün insanlığı yaşatmıştır

Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür, bir insanı kurtaran, yaşatan da bütün insanlığı yaşatmıştır

Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener, sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener
Kim Ramazan ayına ulaşırsa, onu oruçlu geçirsin
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir
Allah iyilik yapanları sever