Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı

Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır
Kısasta sizin için hayat vardır
Size bir fasık bir haber getirirse, o haberin doğruluğu araştırın
Yaratmak da emretmek de Allah’a mahsustur