maide 4

Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı

30 Ağustos 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı