Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı

 Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı