Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun

25 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı