Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun

 Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun