Malik-ül Mülk

 Malik-ül Mülk
Mülkün, her varlığın sahibi Allah Teâlâ mülkün sâhibi ve hükümdârıdır. Dilediği gibi tasarruf eder. O’nun bu tasarrufuna hiçbir kimsenin itiraz hakkı yoktur, olamaz. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Mülkünde hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacı yoktur.

“De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” (Ali İmran, 26. Ayet Meali)

İnsan O’nun varlığını gözardı ederek elindeki herşeyin kendisine ait olduğunu sanır. Kendini bu şekilde üstün görme yanılgısı içinde olan insanoğlu büyüklenir ve inkara kalkışır. Fakat bu inkar yalnızca kendisine zarar verir. “Mal sahibi mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? (Yunus Emre) Tüm mülkün asıl sahibi Allah (cc)’dir. Bizim sahip olduklarımız ise geçicidir. Sahip olduklarımız bana ait, benimki senden daha fazla, daha üstün veya bunlar benim diyerek, olmayanları kıyaslamamalıyız. Mülkü Allah’ın rızasına uygun olarak kullanmalıyız. Aksi halde, ahirette bunun hesabının sorulacağını unutmamalıyız. YA MALİK-ÜL MÜLK,

“Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım, Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” Ey Allah’ım, bizlere hayırlı mülkler ver,  imtihanımızı kolay eyle

Amin Esmaül Hüsna En güzel isimler