Kendinin ve erkek ile kadın müminlerin bağışlanmasını dile

10 Mart 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı