Kendinin ve erkek ile kadın müminlerin bağışlanmasını dile

27 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0