Anlamsız söz ve işler

Müminlerden iki grup savaşırsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin
İman edip salih amel işleyenleri, içlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız
Allah’ın boyasıyla boyanın, Allah’tan daha güzel boyası olan kim var?
Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı