İnsanlar kendi aralarında işlerini parça parça böldüler, her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedir

2 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0