mümtehine 7

Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir, Allah gücü yetendir

22 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı