Ölüm gelmeden önce sadaka vererek salihlerden olalım

2 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı