müslim cenaiz 1

Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz

28 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı