Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz

 Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz