müslim fezail 134

Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız

28 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı