Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız

 Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız