müslim fezail 134

Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız

1 views