müslim fezail 134

Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız

19 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı