Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular

7 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı