Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular

 Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular

Müslim İlim 7

Yapılan Yorumlar