Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular

Müslim İlim 7

1 views