Şehidlerin kul borcu dışında bütün günahları bağışlanır

Şehidlerin kul borcu dışında bütün günahları bağışlanır

Kuran ve Sünnet , hadisi şerif , müslim imara 119

Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, affı sonsuz ve merhameti sonsuz olan sadece Sensin
Rabbimizin dile getirmediği şeyler merhametinden dolayıdır, onları araştırıp kurcalamayın
Allah’ım, günahlarımızı bağışla
Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimiz ört

Kuran ve Sünnet , hadisi şerif , müslim imara 119