müslim imare 63

Başınıza bir takım idareciler getirilecek ki siz onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanları ise reddedersiniz

2 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı