Başınıza bir takım idareciler getirilecek ki siz onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanları ise reddedersiniz

 Başınıza bir takım idareciler getirilecek ki siz onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanları ise reddedersiniz