müslim imare 63

Başınıza bir takım idareciler getirilecek ki siz onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanları ise reddedersiniz

26 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0