“Ey Allah’ım selamet ve saadet sendendir. Ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım sen hayır ve bereketi çok olansın.”

Hadisi Şerif, Müslim Mesacid 135