Her kim duaların kabulünü, gam ve üzüntülerin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin

7 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı