Secde; Kulun Rabbine en yakın olduğu halidir

1 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı