Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde günlük beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir

Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde günlük beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir

Allahu Teala’nın yüz rahmeti vardır; bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasında indirmiştir, onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar
Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz
Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek, nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır
Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız