müslim zikir 22

Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım, kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim

22 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı