müslim zikir 22

Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım, kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim

1 views