Allahu Teala, bir kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur

Allahu Teala, bir kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur

Yatarken ve uyandığında okunacak dua ve şükür
Allah (cc) şükredene nimetini artırır
Allah’ım, zikretmek, şükretmek ve ibadet etmek için bizlere yardım eyle
Müminin sevinince şükreder, bela gelince sabreder böylece her durumunda hayır vardır