Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı kendisine hamdetmesinden hoşnut olur

6 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı